Jeg tilbyder

Samtaler / terapi med voksne, børn, unge, forældre og par.

Psykologbehandlingen kan bl.a. være rettet mod problemstillinger som:
- Depression, lavt selvværd, selvmordstanker
- Fødselsdepression
- Angst og OCD
- Spiseforstyrrelser
- Børns og unges vanskeligheder i forhold til kammerater, kærester, forældre og/eller andre voksne
- Børn og unge med adfærdsproblemer
- Krise hos børn, unge og voksne i forbindelse med akut eller kronisk sygdom, vold eller ulykke
- Stress og arbejdsrelaterede vanskeligheder hos voksne
- Livskriser hos voksne ved f.eks. sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed eller dødsfald i nærmeste familie.


Undersøgelser

- Børnesagkyndige undersøgelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.
 

  

 

 
Teoretisk referenceramme
Min teoretiske referenceramme er især inspireret af narrativ, systemisk og kognitiv teori samt positiv psykologi.
 
Jeg arbejder anerkendende og ressourcefokuseret ud fra et relationsorienteret helhedssyn.
Lisbeth Breinholt | CVR: 30033418 | Torvegade 2, 2tv, 7600 Struer  | Tlf.: 31 32 45 30 | psykolog@lisbethbreinholt.dk