Profil

Jeg er autoriseret psykolog og er godkendt specialist i klinisk børnepsykologi og i psykoterapi for voksne.

Gennem hele min psykologfaglige karriere har jeg arbejdet med den kognitive adfærdsterapeutiske tilgang som mit psykoterapeutiske fundament.

Jeg har en 2-årig videreuddannelse i narrativ og systemisk terapi og en 2-årig videreuddannelse ACT – Acceptance and Commitment Therapy.
Centrale temaer i ACT er at arbejde med at bringe fokus på, hvad der er meningsfuldt og vigtigt i vores livsområder, og hvordan vi kan arbejde med at få mere mening ind i tilværelsen og bruge mindre energi på at kæmpe med tanker og følelser, som vi ikke kan ændre på.

Derudover har jeg efter- og videreuddannelse indenfor forskellige områder som krisebehandling, ADHD, autismespektrumforstyrrelse, stresshåndtering og compassionfokuseret terapi.

Jeg har bred erfaring med terapeutisk arbejde med såvel voksne, som børn, unge, par og familier. Disse erfaringer er opnået gennem mange års erfaring i privat psykologpraksis og gennem tidligere ansættelser ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – både som psykolog og som leder.

Gennem årene har jeg sideløbende med arbejdet i min psykologpraksis også været tilknyttet Retten i Herning, Retten i Holstebro og Statsforvaltningen som børnesagkyndig, hvor jeg bl.a. medvirker ved retsmøder og laver børnesagkyndige undersøgelser.

Jeg har endvidere lavet psykologiske udredninger af børn for offentlige myndigheder.

I dagligdagen beskæftiger jeg mig meget med temaer som angst, stress, depression, sorg, kriser og lavt selvværd.
Jeg arbejder anerkendende og ressourcefokuseret ud fra et relationsorienteret helhedssyn.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening.
Jeg er tilknyttet den offentlige sygesikring og modtager henvisninger til psykologbehandling fra praktiserende læger.

  

 

 

Link til 

 

Lisbeth Breinholt | CVR: 30033418 | Torvegade 2, 2tv, 7600 Struer  | Tlf.: 31 32 45 30 | psykolog@lisbethbreinholt.dk