Få mere information her:

 
 
 
Sygesikring
Ved henvisning fra egen læge ydes tilskud fra den offentlige sygesikring på følgende betingelser:
1. Røveri-, volds eller voldtægtsoffer
2. Trafik- og ulykkesoffer
3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
5. Pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom
6. Pårørende ved dødsfald
7. Personer, der har forsøgt selvmord
8. Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
10. Personer med let til moderat depression (over 18 år)
11. Personer med let til moderat angst/OCD (18-38 år)
 
Det er altid lægens afgørelse, om man er berettiget til en henvisning efter sygesikringsreglerne.
 
Lisbeth Breinholt | CVR: 30033418 | Torvegade 2, 2tv, 7600 Struer  | Tlf.: 31 32 45 30 | psykolog@lisbethbreinholt.dk